Video nữ sinh gọi bạn trai đánh nhau trong lớp, xem và cảm nhận tình trạng