Đọc báo công an – Dù đã nghe nói rất nhiều về sự lạnh lùng, tàn