1. Bày tỏ cảm xúc Thông qua việc nói chuyện, tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn