DJ28 và kênh MocMeo thực hiện clip tương tự nhưng hôn vòng 1 các mỹ nữ.