Bánh trung thu loại thường có giá thành chỉ hơn 10.000 đồng/cái nhưng được bán với