Bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông Trung Quốc đang mổ bụng một sinh