Kì thi ĐH sắp đến, nhiều bạn xin đề quá TVDT gửi cũng khá mất thời